Теодор Седларски: “Проф. Георги Данаилов – предвестник на институционализма в България” (2012)

Теодор Седларски: “Проф. Георги Данаилов – предвестник на институционализма в България” (2012) (pdf)

Статията е публикувана в Годишника на Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”:*

Седларски, Т. (2012), “Професор Георги Данаилов – предвестник на  институционализма в България”, Годишник на Стопански факултет на СУ „Св.  Климент Охридски”, Том 10, 5-23.

* Въз основа на доклада „Проф. Георги Данаилов – предвестник на  институционализма в българската икономическа наука”, изнесен на  тържествената научна сесия  по повод 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на  Софийския университет “Св. Климент Охридски”, София, 23 ноември 2010 г.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under PDF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s