Семинар по икономически изследвания: “Ефектът на пропорционалното данъчно облагане върху благосъстоянието в модел на общо равновесие с неформален сектор: казусът България и плоският данък” – 02.12.2014 (вторник), 18 ч.

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания

 

  Осмото издание на семинара е на тема

“Ефектът на пропорционалното данъчно облагане върху благосъстоянието в модел на общо равновесие с неформален сектор: казусът България и плоският данък”

 .
Доклад ще изнесе д-р Александър Василев от Американския университет в Благоевград
.
.
Семинарът ще се проведе на 2 декември (вторник) 2014 г., от 18:00 ч. в зала 420 на Стопанския факултет.
 .
Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.

 

 СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 417 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook

Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории:

originaloriginaloriginaloriginal

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Новини от Центъра за икономически теории, Семинар по икономически изследвания, Центърът за икономически теории представя...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s