Презентация на д-р Калоян Ганев на първото издание на семинара по икономически изследвания (29.10.2013)

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания в Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” във вторник, от 18 ч. в зала 417.

Първото издание на семинара на тема “Ранни теории за бизнес цикъла и ролята им във формирането на икономическата наука” се проведе на 29 октомври 2013 г. Доклад изнесе д-р Калоян Ганев.

Текст на презентацията: “Ранни теории за бизнес цикъла и ролята им в развитието на икономическата наука” (pdf)

Коментари можете да изпращате на адрес k_ganev(at)feb.uni-sofia.bg

Снимки от началото на събитието (flickr)

Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Новини от Центъра за икономически теории

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s