Излезе от печат книгата “Международна икономика” на проф. Херман Албек и доц. Теодор Седларски

MejdunarodnaIkonomika-Albeck-Sedlarski2013

С подкрепата на Центъра за икономически теории и стопански политики излезе от печат книгата “Международна икономика” (ISBN 978-954-9399-14-1) на проф. Херман Албек и доц. Теодор Седларски.

Изданието има за цел да улесни усвояването на материала по дисциплините международна икономика и международни икономически отношения, изучавани в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. То е предназначено за студенти от специалностите Икономика, Стопанско управление, Международни отношения и Европеистика. В изложението са представени систематизирано основните тематични полета, утвърдени в световната практика при преподаването на международна икономика и международни икономически отношения.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s