Проф. Димитър Мишайков: Из “Основни начала на политическата икономия” (1933), втора част

 

Проф. Димитър Мишайков: Из “Основни начала на политическата икономия” (1933), втора част (pdf)

Откъсът от книгата на проф. Мишайков е публикуван в сп. Икономическа мисъл, кн. 5 / 1994 г.:

Мишайков, Д. (1994 [1933]), “Основни начала на политическата икономия”, Икономическа мисъл, 5/1994, 76-90.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Из българското икономическо наследство, PDF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s