Проф. д-р Зоя Младенова: “XX век и еволюцията на икономическата теория (неокласическа теория: развитие на микроикономиката)” (2005)

Проф. д-р Зоя Младенова: “XX век и еволюцията на икономическата теория (неокласическа теория: развитие на микроикономиката” (2005) (pdf)

 

Статията е публикувана в сп. Икономическа мисъл, кн. 5 / 2005 г.:

 

Младенова, З. (2005), “XX век и еволюцията на икономическата теория (неокласическа теория: развитие на микроикономиката)”, Икономическа мисъл, 5/2005, 3-23.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under PDF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s