Ат. Леонидов: “Й. А. Шумпетер и възраждането на неговите идеи (50 години от издаването на “Капитализъм, социализъм и демокрация”) (1993)

 

Проф. д.ик.н. Атанас Леонидов: “Й. А. Шумпетер и възраждането на неговите идеи (50 години от издаването на “Капитализъм, социализъм и демокрация”)” (1993)

Статията е публикувана в сп. Ново време, кн. 2 / 1993 г.:

Леонидов, А.  (1993) “Й. А. Шумпетер и възраждането на неговите идеи”, Ново време, 2/1993, 30-46.

Advertisements

Leave a comment

Filed under PDF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s